Tuesday, June 23, 2015

Pagbabalik

Dati na akong may page dito sa Blogger, pero dahil sa medyo (medyo lang) may temang "kalaswaan" sa pagitan ng lalake sa kapwa lalake, kaya marahil bigla na lang itong nawala sa "sirkulasyon" or maari din namang may nag-ulat ng nilalaman nito.
At any rate, muli kong ibinabalik ang blog na ito para bigyang ligaya ang mga PLU's na malaya, medyo malaya at yung mga hindi malaya pero kasama nating tumitingin at nagnanasa sa katawan ng isang tunay na Adan!

Welcome everyone!

No comments:

Post a Comment